Tuesday, July 23, 2024
HomeαμπέλιΑναγκαίες Επεμβάσεις Φυτοπροστασίας στο Αμπέλι: Πρακτικές Οδηγίες

Αναγκαίες Επεμβάσεις Φυτοπροστασίας στο Αμπέλι: Πρακτικές Οδηγίες

Η φυτοπροστασία στο αμπέλι είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της υγείας και της παραγωγικότητας των αμπελιών. Σε αυτό το άρθρο, θα παρουσιάσουμε τις αναγκαίες επεμβάσεις φυτοπροστασίας, προσφέροντας πρακτικές οδηγίες και στρατηγικές για την αποτελεσματική προστασία των αμπελιών σας από ασθένειες και παράσιτα.

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων, με χρήσιμες συμβουλές προς τους
παραγωγούς, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού &
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ


Οι συλλήψεις των ακμαίων του εντόμου στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων στους
αμπελώνες της περιφέρειας του Τυρνάβου Λαρίσης το τελευταίο δεκαήμερο κυμαίνονται σε
χαμηλά επίπεδα και στις περισσότερες περιοχές παρουσιάζουν πτωτική τάση.


Στις υπόλοιπες αμπελουργικές περιοχές οι παραγωγοί οφείλουν να συνεχίσουν την προστασία των σταφυλιών από την ευδεμίδα, εφόσον οι συλλήψεις ακμαίων στις φερομονικές παγίδες που έχουν εγκαταστήσει στους αμπελώνες τους δείχνουν αυξημένη δραστηριότητα του εντόμου. Αύξηση των συλλήψεων ή διατήρηση αυτών σε υψηλά επίπεδα σημαίνει έντονη δραστηριότητα του εντόμου και συνεπώς επιτακτική ανάγκη για συνέχιση της καταπολέμησής του με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο.


Επισημαίνεται, ότι η καταπολέμηση των προνυμφών του εντόμου θα πρέπει να είναι
προληπτική, δηλαδή να αποσκοπεί στη θανάτωση των αυγών, καθώς και των νεαρών
προνυμφών πριν την είσοδό τους στις ράγες.


Από τα προνυμφοκτόνα, προτιμάται η χρήση των σκευασμάτων του εντομοπαθογόνου
βακίλου Bacillus thuringiensis, διότι θεωρούνται πλήρως ατοξικά για την ωφέλιμη πανίδα και
το περιβάλλον γενικότερα. Ακολουθούν σκευάσματα με εκλεκτική δράση, όπως είναι οι
ρυθμιστές ανάπτυξης και τα φυσικής προέλευσης εντομοκτόνα, ως λιγότερο τοξικά για την
ωφέλιμη πανίδα.


Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να κατευθύνεται στα σταφύλια και να τα καλύπτει πλήρως και
μέχρις απορροής. Το σωστό ξεφύλλισμα βοηθά στην πλήρη και αποτελεσματική διαβροχή των σταφυλιών με το ψεκαστικό υγρό.

ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΙ

Σε αμπελώνες που διαπιστώνεται προσβολή των σταφυλιών από ψευδόκοκκους, συστήνεται
άμεσα επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο και σε συνδυασμό με την
καταπολέμηση της ευδεμίδας.


Καλό είναι να γίνεται σήμανση (μαρκάρισμα) των προσβεβλημένων πρέμνων για την αποφυγή μεταφοράς των εντόμων στα γειτονικά πρέμνα με τα ρούχα και τα καλλιεργητικά εργαλεία.


Η κάλυψη των σταφυλιών και της γύρω βλάστησης πρέπει να είναι πλήρης. Ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του εντομοκτόνου πρέπει να δίνεται στα σκιερά μέρη του πρέμνου. Επίσης, καλό είναι να ψεκάζονται ο κορμός, οι κεφαλές και οι βραχίονες.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Προσβάλλουν τα φύλλα προκαλώντας χλωρωτικές κηλίδες, που σε έντονες προσβολές
(καλοκαιρινοί μήνες ) αποκτούν υπόφαιο χρώμα.


Συνιστάται η συστηματική παρακολούθηση για την διαπίστωση της παρουσίας των
τετρανύχων, αλλά και των ωφελίμων ακάρεων (οικ. Phytoseiidae) και εντόμων. Η παρακολούθηση πρέπει να γίνεται πάντα με την βοήθεια μεγεθυντικού φακού.


Επέμβαση με κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, συνιστάται μόνο σε
έντονες προσβολές (> 70% φύλλων προσβεβλημένα) και εφόσον η αναλογία αρπακτικά /
φυτοφάγα είναι μικρή (< 1 / 5).Επίσης, συνιστάται η καταστροφή των ζιζανίων μέσα και γύρω από τους αμπελώνες.

ΩΙΔΙΟ


Τα σταφύλια σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης εξακολουθούν να είναι επιδεκτικά προσβολής από
τον μύκητα. Η ευαισθησία διατηρείται μέχρι και το επόμενο στάδιο του γυαλίσματος, και
γενικά μέχρι να φθάσει η περιεκτικότητα των ραγών σε σάκχαρα το 8% . Σχίσιμο των ραγών ως αποτέλεσμα ισχυρής προσβολής από το παθογόνο είναι δυνατό να επιφέρει σοβαρή δευτερογενή προσβολή από βοτρύτη.

Η ένταση της ασθένειας μειώνεται με μία σειρά καλλιεργητικών μέτρων, μεταξύ των οποίων
και τα θερινά κλαδέματα, τα οποία διευκολύνουν τον αερισμό και την έκθεση των Σταφυλιών στο φως.


Δεδομένου ότι οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών υπήρξαν ιδιαίτερα ευνοϊκές για
την εξάπλωση της ασθένειας, συνιστάται η συνέχιση της προστασίας των σταφυλιών με τη
χρήση ενός κατάλληλου και εγκεκριμένου μυκητοκτόνου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις
ευαίσθητες ποικιλίες, καθώς και στους αμπελώνες με ιστορικό προσβολών από τον μύκητα.
Συνιστάται να δοθεί μεγάλη σημασία στην ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας ανθεκτικότητας του μύκητα

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ


Οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία δεν ευνοούν την εξάπλωση της
ασθένειας.

Ωστόσο, μέχρι το «γυάλισμα» οι ράγες και η ράχη των βοτρύων παραμένουν ευαίσθητες στην προσβολή από το παθογόνο. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους παραγωγούς επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο σε αμπελώνες με ενεργές προσβολές, σε αμπελώνες υγρών περιοχών με ιστορικό προσβολής από τον μύκητα, καθώς και σε ευαίσθητες ποικιλίες. Καλό είναι να χρησιμοποιηθεί μυκητοκτόνο που καταπολεμεί ταυτόχρονα και το ωίδιο.


Καλλιεργητικά μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και
συντελούν στο ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συμβάλουν
καθοριστικά στον περιορισμό της σοβαρότητας της ασθένειας.

ΒΟΤΡΥΤΗΣ


Προσβολές (πληγές) των ραγών από την ευδεμίδα και το ωίδιο, αποτελούν αιτία
δευτερογενών προσβολών από τον παθογόνο μύκητα, στην περίπτωση που επικρατούν
καιρικές συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωσή του (θερμοκρασίες 15—250 C και βροχή ή
υγρασία με τη μορφή ομίχλης και δροσιάς).

Οι ασταθείς καιρικές συνθήκες των τελευταίων αρκετών ημερών ευνόησαν και εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση της ασθένειας. Στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου έχει παρατηρηθεί σημαντική προσβολή από τον μύκητα σε τσαμπιά λευκών κυρίως ποικιλιών.


Συστήνεται άμεσα επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο στους
αμπελώνες αυτούς, καθώς και σε αμπελώνες με ιστορικό προσβολής και σε ευαίσθητες
ποικιλίες.


Επίσης, είναι απαραίτητη άμεση επέμβαση μετά από χαλαζόπτωση ή επικράτηση ισχυρών
ανέμων που προκαλούν τραυματισμούς στη ν τρυφερή βλάστηση.


Στην μείωση της έντασης της ασθένειας συμβάλλουν η καταπολέμηση του ωιδίου και της
ευδεμίδας καθώς και η εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων που μειώνουν την υγρασία στο
περιβάλλον του αμπελώνα.


Τέτοια μέτρα είναι τα κατάλληλα θερινά κλαδέματα, η καταστροφή των ζιζανίων, η
αποστράγγιση του εδάφους και ο περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης, που οδηγεί σε
υπερβολική και ευπρόσβλητη βλάστηση.

  • Μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε το e-agrotis.gr για περισσότερα άρθρα σχετικά με τις αγροτικές καλλιέργειες και τις τελευταίες εξελίξεις στον αγροτικό τομέα.

Πηγή e-ea.gr

Ioannis Chatziarapis
Ioannis Chatziarapishttp://e-agrotis.gr
Καλώς ήρθατε στο e-agrotis.gr! Ονομάζομαι Ιωάννης Χατζηαράπης και, παρόλο που δεν είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος, η αγάπη μου για την ενημέρωση και την υποστήριξη των αγροτών με ώθησε να δημιουργήσω αυτό το site. Το e-agrotis.gr είναι ένα ενημερωτικό portal αφιερωμένο στη διάδοση ειδήσεων, συμβουλών και χρήσιμων πληροφοριών που αφορούν τον αγροτικό τομέα. Στόχος μου είναι να βοηθήσω τους αγρότες να μένουν ενημερωμένοι και να ενισχύσουν τις δραστηριότητές τους. Σας ευχαριστώ που επισκεφθήκατε το site και ελπίζω να βρείτε το περιεχόμενο χρήσιμο και ενδιαφέρον.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

10,350FansLike
1,250FollowersFollow